معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد خبر داد؛

سرنخ فرهنگی و اجتماعی مناطق آزاد رونمایی می شود

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، از راه اندازی سرای نوآوری و خلاقیت فرهنگی و اجتماعی در ۷ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کشور خبر داد.

مهدی حسین زاده با اعلام این خبر گفت: نگاه ما به حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی در مناطق آزاد، نگاهی مبتنی بر حل مسئله و استفاده از ظرفیت های نوآورانه برای کمک به زیست اجتماعی و فرهنگی بهتر مردم در این مناطق است.
حسین زاده افزود: در دوره جدید و با نگاه ویژه دبیر محترم نسبت به توازن و توأمان بودن عناصر اقتصاد و فرهنگ در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، فرصت و ظرفیتی جدید برای حوزه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری در مناطق شکل گرفته است که بتوانند همگام و همراستا با فعالیت اقتصادی و تجاری، حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز به محوری برای ایجاد ارزش افزوده و مزیت نسبی در مناطق آزاد و ویژه تبدیل شود.
وی در ادامه اظهار داشت: نگاه درست در نسبت میان اقتصاد و فرهنگ را در بالاترین سطح آن امسال در شعار سال دیدیم و رهبر حکیم انقلاب ظرفیتی جدید را بپیش روی کنشگران این حوزه ایجاد نموده اند. در این راستا و مبتنی بر توانمندی هایی که در مناطق آزاد کشور شاهد هستیم، طراحی و راه اندازی ۷ سرای نوآوری و خلاقیت فرهنگی و اجتماعی در ۷ منطقه آزاد تجاری و صنعتی کشور را آغاز نمودیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور با توضیح راه اندازی سرای نوآوری و خلاقیت در مناطق آزاد گفت: همانطور که اشاره شد نگاه ما به حوزه فرهنگی و اجتماعی نگاه حل مسئله ای است و در عین حال معتقدیم باید بسترسازی و زیرساخت برای بروز و ظهور استعدادهای بومی در مناطق ایجاد شود. در این راستا به مدل تحت عنوان «سرنخ» رسیدیم؛ یعنی معتقدیم سرنخ مسائل فرهنگی و اجتماعی مناطق آزاد کشور را در این مدل به بهترین شکل و در قالبی جدید و دانش پایه می توانیم دنبال کنیم.
حسین زاده با تاکید بر «سرنخ» مسائل فرهنگی و اجتماعی مناطق آزاد کشور اظهار داشت: واژه سرنخ، مخفف سرای نوآوری و خلاقیت است؛ ما در این مدل اعتقاد داریم پرداختن به مسائل فرهنگی و اجتماعی و چاره جویی برای رفع آسیب ها و ارتقای ظرفیت ها و دستاوردها، می بایست در یک پلتفرم کاربردی و مبتنی بر مشارکت و بکارگیری اقشار مختلف مردم صورتبندی شود. امروز دیگر نمی توانیم به قالب های سنتی فعالیت فرهنگی اکتفا کنیم. ما با راه اندازی سرای نوآوری و خلاقیت در هر منطقه، با مرکز ثقلی برای تجمیع استعدادهای فردی و گروهی در قالب های مختلف نوآورانه و خلاق مواجه خواهیم بود که رسالت و نقش شتابدهی و پیشبرندگی به ایده ها، محصولات و خدماتی را دارند که هر یک از آنها برخواسته از یک یا چند نیاز و مسئله فرهنگی و اجتماعی در آن منطقه یا محیط پیرامونی آن هستند و برای حل آن مسائل، مسیرها و راهکاری عینی و عملیاتی ارائه میدهند که برای مردم و مسئولان ملموس و جذاب است.
وی در ادامه افزود: از یکسو قالب های متنوع و متعدد صنایع خلاق و فناوری های نرم در حوزه های مختلف، و از سوی دیگر سوژه ها و موضوعات بسیار متنوع و متکثر فرهنگی و اجتماعی در مناطق آزاد و کل کشور، تقاطعی بسیار صواب و صائب برای تولد و ظهور بروندادها و محصولات فرهنگی و اجتماعی جذاب، پرمخاطب و موثر را ایجاد می نمایند. این تقاطع گیری، یکی از ابزارهای دقیق و علمی برای تعیین اولویت ها در هر منطقه نیز است. با راه اندازی سرنخ در هر منطقه، عملا با یک تیر چند نشان را هدف گرفته ایم؛ هم به صورت کاربردی به حل مسائل فرهنگی و اجتماعی مبادرت می شود، هم نظامی از مسائل فرهنگی و اجتماعی با یک اولویت عینی و انضمامی احصاء و تنظیم می گردد و هم یکی از بحران های فراگیر در کشور یعنی مسئله اشتغال و کارآفرینی در سرنخ حل می گردد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور با تاکید بر تاثیر و نقش سراهای نوآوری و خلاقیت مناطق در تحقق شعار سال و مسئله اشتغال آفرینی بیان کرد: عنایت داشته باشید که هر یک از مناطق آزاد کشور دارای عرصه و فضای فیزیکی محدود و معینی هستند. به تبع، متناسب با این محدودیت فضا، محدودیت در راه اندازی فعالیت های تجاری و صنعتی نیز به وجود می آید، چرا که تمامی پروژه های بزرگ تجاری و صنعتی مبتنی بر زمین و عرصه شکل می گیرند. حال تصور کنید یک شرکت ۲۰ نفره نوآور و خلاق که کار تولید انیمیشن انجام می دهد و در طول یکماه ۱۰ دقیقه پویانمایی ممتاز تولید می کند؛ و می دانیم که تولیدات انیمیشن امروز در جهان جز پرمخاطب ترین و گران ترین محصولات فرهنگی و رسانه ای است. حالا محاسبه کنیم که این شرکت دانش بنیان و نوپای کوچک، چقدر عرصه و فضای فیزیکی و حتی امکانات و سخت افزار نیاز دارد برای اینکه بتواند ماهانه ۱۰ دقیقه خروجی با کیفیت و قابل رقابت در بازار سینمای جهان تولید کند؟ آیا بیشتر از یک فضای ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر مربعی فضا نیاز دارد؟ اما در مقابل چقدر ارزش افزوده اقتصادی و مزیت نسبی فرهنگی و اجتماعی برای کشور ایجاد می کند و در عین حال چندنفر ساعت اشتغال مفید و پایدار ایجاد می گردد. این در حالی است که چقدر سرمایه گذارانی هستند که امروز علاقه مند به سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور هستند اما مساله محدودیت عرصه، آنها را با چالش مواجه کرده است و الان با راه اندازی سرای نوآوری و خلاقیت در هر منطقه این فرصت را دارند تا با انبوهی از ایده های جذاب و استارتاپ های پویا و خلاق آشنا شوند و بتوانند روی فناوری های نرم فرهنگی و اجتماعی در کنار فناوری های پیشرفته و پرخرج نیز سرمایه گذاری کنند و به همان میزانِ حوزه صنعت و تجارت کسب سود نماید و در عین حال نقش ویژه ای در فرهنگ این کشور نیز ایفا کنند.
حسین زاده در پایان افزود: از هر جهت که نگاه کنیم، طراحی و شکل گیری سرای نوآوری و خلاقیت در مناطق آزاد، یک ضرورت قطعی است. از یکسو رهنمودهای نورانی رهبر انقلاب در زمینه اقتصاد دانش بنیان و توصیه های مکرر ایشان به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و از سوی دیگر مفاد صریح در اسناد بالادستی کشور از جمله بند ۵ سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری، به ویژه بندهای ۱ و ۲، اقدامات ذیل راهبرد ۳ نقشه جامع علمی کشور، سند چشم انداز ۱۴۰۴، سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه جلسه ۹۴ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلی کشور و توسعه اقتصاد دانش‏بنیان و خلاق، قانون جهش تولید دانش بنیان و کثیری از مطالعات و گزارش های راهبردی و آینده پژوهانه در این حوزه، دیگر جای هیچ شک و تردیدی برای ورود جدی و ضرورت زمینه سازی موثر برای توسعه صنایع خلاق فرهنگی و اجتماعی باقی نمی گذارد. امیدواریم با همت مدیران عامل محترم در مناطق آزاد کشور، این فرصتی که در هفت منطقه در راه شکل گیری است به عنوان الگویی برای کل کشور و سرزمین اصلی نیز درنظر گرفته شود و سهم فناوری های نرم از تولید ناخالص داخلی روز به روز افزون گردد.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on print

لینک کوتاه خبر:

https://fznews.ir/?p=9813

fznews

fznews

منتظر دریافت گزارش های شما عزیزان جهت بررسی و انتشار در پایگاه خبری مناطق آزاد ایران هستیم

اخبار مرتبط:

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

رسپینا
هاستیران

تصویر روز:

پیشنهادی: